وبسایت رسمی مسعود فراستی
نقد، منتقد، عامل اخلال
سينما يک ديالوگ است، نه مونولوگ. يک گفت و شنود هدفمند است بين آن سوي پرده با اين سوي پرده.‌ در آن سو، سينماگر است که با فيلمش جهاني مي‌آفريند ظاهراً غيرواقعي، اما باورکردني و در اين سو، تماشاگر است که مشاهده مي‌کند و تجربه. سينماگر از طريق پرده با تم ...
لذت نقد، 1389

5 دیدگاه

۹۱/۱۱/۱۱

ادامه...

 
عليه نمادسازي و معناگرايي
«فقط آدم‌هاي سطحي‌اند كه بر مبناي ظواهر داوري نمي‌كنند. راز جهان در آن چيزي است كه آشكار است، نه آنچه به چشم نمي‌آيد.» (اسكار وايلد) زان مي‌نگرم به چشم ‌سر در صورت زيرا كه ز معني است اثر در صورت (اوحدالدین کرمانی) از جانب عده‌اي از فيلمسازان وطني، ...
هفته نامه سینما، پاییز 87

8 دیدگاه

۹۱/۱۱/۱۱

ادامه...

عليه بيننده ـ آفريننده
سينما يا براي مخاطب وجود دارد يا اصلاً وجود ندارد. فقط بي‌مايگان و بي‌هنران بر اين نظرند كه دو سينما داريم: سينماي هنري، سينماي تجاري. اولي براي مخاطب خاص است كه ادعاي «اِليت» بودن دارد، خود فيلمساز هم از همين جنس است، و دومي براي مخاطب عام و عموم. ف ...
هفته نامه سینما، پاییز 87

7 دیدگاه

۹۱/۱۱/۱۱

ادامه...

   
All Rights Reserved by MassoudFarassati.com 2012

© Deyhim

info@massoudfarassati.com